Tutin – Oko sedam odsto građana Tutina je starije od 65 godina, a znatan dio njih živi na ivici siromaštva bez ikakvih primanja i nege. Direktor tutinskog Centra za socijalni rad Selman Ejupović kaže da ta ustanova svojim programima pokušava da zaštiti najstariju populaciju u ovoj opštini. „Najčešći problem kod nas je što su stariji ostavljeni od strane svojih srodnika. Oni imaju nepokretnu imovinu koja predstavlja određenu smetnju za ostvarivanje prava kod naše ustanove. Ima puno slučajeva da su stara lica bez neophodnih sredstava za život i bez porodičnog staranja“, kazao je Ejupović i ocenio da oni, najverovatnije zbog tradicije sredine u kojoj žive, ne prihvataju smeštaj u ustanove socijalne zaštite.