Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole

Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo je danas postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava u vezi sa pravljenjem biračkih spiskova nacionalnih manjina i konstituisanjem nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Zaštitnik će, kao je saopštio kabinet ombudsmana, utvrditi da li je bilo propusta u radu državnih organa pri uspostavljanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ukoliko utvrdi propuste, preporučiti način na koji oni treba da budu otklonjeni.

On će tokom postupka kontrole sagledati i potrebu za unapređivanjem propisa kojima je uređen način ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina i po potrebi pokrenuti odgovarajuće inicijative.

Postupak kontrole ombudsman je pokrenuo na osnovu informacija iz pritužbi građana i službenih obaveštenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zaštitnik građana će, tek pošto u postupku bude utvrdio sve činjenice i okolnosti, dati konačnu ocenu o tome da li je propusta bilo, a ako jeste, kako ih otkloniti i preduprediti u ubudućnosti, navodi se u saopštenju.