PRIBOJ– Vise?i most u Priboju, koji predstavlja jedinu peša?ku komunikaciju izme?u starog dela grada i leve obale Lima, danas je zvani?no otvoren za saobra?aj. Most jerekonstruisan u okviru PRO Programa razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji i predstavlja jedan od prvih koraka u implementaciji Strategije održivog razvoja Priboja. U rekonstrukciju je uloženo više od 60.000 evra, pri ?emu su Evropska agencija za rekonstrukciju i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju obezbedili oko 54.000 evra, dok je Opština Priboj u?estvovala sa iznosom ve?im od 6.000 evra. PRO program podržava opštine Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin, Ivanjica, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj. PRO ima za cilj da podrži održivi društveno-ekonomski razvoj opština i oja?a kapacitete lokalne samouprave.