NOVI PAZAR- Uo?i izborne tišine i sumiranja rezultata izborne kampanje, danas su funkcioneri dve partije u Novom Pazaru ube?ivali gra?ane da svoj glas daju baš njihovom predsedni?kom kandidatu. Liberali tvrde da ?e mladi glasati za Jovanovi?a, koji “jedini” može Srbiju brzo da uvede u Evropu, dok demokrate smatraju da je svaki glas, ukoliko ne bude Tadi?u, “uzalud potrošen”. Liberalno demokratska partija na predsedni?kim izborima u Sandžaku o?ekuje da njen kandidat ?edomir Jovanovi? dobije glasove mladih ljudi. Poverenik LDP za Novi Pazar Mehmed Zejnelovi? rekao je na konferenciji za novinare da mladi u Jovanovi?u vide ?oveka koji Srbiju može brže da uvede u Evropu. “Naravno, glasa?e i stariji koji ?e podržati svoju decu, jer mladi treba da menjaju državu, Novi Pazar, Tutin i Sjenicu”, rekao je Zejnelovi?.  Šeff izbornog štaba ove partije Hajran ?eki? pozvao je bira?e da iza?u na izbore i glasaju za kandidata po svojoj savesti. “Ipak, želimo da podsetimo da pravi evropski put nudi samo ?edomir Jovanovi? i da je to jedini na?in da Sandžak iza?e iz vekovne tame u kojoj se nalazi”, rekao je ?eki?. ?eki? je ocenio da je glas za Jovanovi?a investicija u budu?nost dece i da ?e rezultatima izbora Sandžak Srbiji pokazati pravi evropski put. Potpredsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke Radiša Biorac je na konferenciji za novinare rekao da gra?ani ne treba da biraju samo izme?u li?nosti, ve? da analiziraju programe partija. “Naš program je posao za Srbiju. Da bi kapital dolazio treba nam infrastruktura, da bi mogli da gradimo treba nam znanje i zdravlje, a da bi sve to mogli da realizujemo treba nam borba protiv korupcije”, rekao je Biorac. ?lan Opštinskog odbora DS-a Rifat Li?ina rekao je da Bošnjaci, ?lanovi ove stranke, brinu o lokalnoj sredini, bez obzira na veru, naciju i partijsku pripadnost. On je ocenio da se jedina borba vodi izme?u Demokrata i Radikala. “Svi koji propagiraju druge predsedni?ke znaju da u prvom i drugom krugu izbora nemaju nikakvih šansi”, rekao je Li?ina.