BEOGRAD – Kandidat poslani?ke grupe manjina u Skupštini Srbije za sudiju Ustavnog suda Srbije bi?e sudija Okružnog suda u Novom Pazaru Zeinepa Kavrai?, potvrdio je danas poslanik koalicije Lista za Sandžak Bajram Omeragi?. Omeragi? je novinarima u Skupštini rekao da je taj poslani?ki klub ju?e podneo predlog predsedniku parlamenta Olivera Duli? da se za sudiju Ustavnog suda Srbije izabere Zeinepa Kavrai?. "Nadam se da ?e ve?ina poslani?kih grupa poštovati Ustav koji kaže da pripadnici manjina imaju pravo da budu zastupljeni u svim institucijama", rekao je Omeragi? i dodao da Bošnjaka nema ni u vrhu pravosu?a, tužilaštva i policije i da je došlo vreme da se pošalje pozitivna poruka manjinama. Omeragi? je naveo da Zeinepa Kavrai? nikada nije bila ?lan neke politi?ke stranke.