Zejnepa Kavrajich u Ustavnom sudu

NOVI PAZAR- Kandidat za sudiju Ustavnog suda Srbije na predlog poslani?kog kluba manjina u Skupštini Srbije je sudija Okružnog suda iz Novog Pazar Zejnepa Kavraji?, saznaje novopazarski radio Sto plus. Poslanik Koalicije Lista za Sandžak Bajram Omeragi?  rekao je ranije da ?e poslani?ki klub manjina u Skupštini Srbije predložiti kandidata za sudiju Ustavnog suda Srbije bošnja?ke nacionalnosti iz Novog Pazara. On je rekao da je re? o profesionalcu koji je ceo radni vek proveo u pravosudju i vanstrana?koj li?nosti. Omeragi?, koji je i zamenik šefa poslani?ke gupe manjina, rekao je da su sve stranke u tom poslani?kom klubu podržale taj predlog.