BEOGRAD/ NOVI PAZAR- Nevladina organizacija "Žene u crnom" je u današnjem saopštenju izrazila zabrinutost zbog doga?anja vezanih za Islamsku zajednicu u Sandžaku i navela da je "politika nasilja i haosa" ve? proizvela brojne nesre?e i stradanja miliona ljudi me?u kojima je i zlo?in nad 16 gra?ana bošnja?ke nacionalnosti u Sjeverinu. Zato, kako je navedeno, predstavnice te NVO "nastavljaju da vrše pritisak na Vladu Srbije i službe kojima ona upravlja da prekinu sa stalnom proizvodnjom nepoverenja, straha mržnje i neprijatelja". "Žene u crnom" isti?u da "podsti?u i ohrabruju slobodno misle?e gra?anke i gra?ane Sandžaka i cele Srbije da iza?u iz ?utanja, apatije i ose?anja bespomo?nosti".