NOVI PAZAR– Reis Adem Zilki?, kojeg poržava deo imama u Sandžaku, pozvao je danas vernike u Novom Pazaru da ne misle loše ni o kojem verskom službeniku, niti Islamskoj zajednici. On je na centralnom gradskom trgu, u neposrednoj blizini Fakulteta za islamske nauke, rekao da se nada da ?e muslimani prevazi?i me?usobne razlike i zamolio sve da sa?uvaju mir i dostojanstvo. Tokom njegovog obra?anja druga grupa vernika, okupljena ispred Fakulteta islamskih nauka, zvižducima i povicima negodovala je povodom obra?anja Zilki?a. Oni su skandirali „lopovi napolje“, „izdaja“ i „idite u Beograd“. Skup je obezbe?ivao veliki broj policijaca, koji su kordonom razdvajali dve grupe vernika. Posle obra?anja Zilki?a gra?ani su se mirno razišli, a na skupu nisu registrovani incidenti. Deo imama iz nekoliko sandža?kih gradova imenovao je Adema Zilki?a za reis-ul-ulemu u Srbiji i Muamera Zukorli?a smenio sa funkcije glavnog muftije u Srbiji. Oni su, tako?e, saopštili da se Islamska zajednica u Srbiji reorganizuje na drugim principima i izdvaja iz sastava Rijaseta u Bosni i Hercegovini Sandža?ki Mešihat na ?elu sa Muamerom Zukorli?em je, s druge strane, nelegalnim proglasio sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Obe strane za sebe tvrde da su jedini legalni i legitimni predstavnici muslimana u Srbiji. Nakon toga se nekoliko incidenata dogodilo u Sjenici, Prijepolju i Novom Pazaru.