SJENICA- Rukovodilac Meteorološke službe u Sjenici Fadil Mahmutovi? rekao je da do sada, ove zime, nije bilo ekstremno niskih temperatura, karakteristi?nih za Peštersku visoravan. On je radiju Sto plus rekao da je najniža temperatura u novembru iznosila minus 17 stepeni, a u decembru minus 16.“Prose?na temperatura u novembru je ove godine bila hladnija za tri stepena niža od uobi?ajene, tako da možemo da kažemo da je zima poranila i da je hladnija nego u prethodnom periodu“, rekao je Mahmutovi?. On je kao najzna?ajniju karakteristiku ovog kraja izdvojio drasti?na kolebanja temperature vazduha. „Ta kolebanja imaju negativan uticaj na biljni i životinjski svet, pa i na ?oveka. Mi ovde nekada merimo dnevnu amplitudu temperature i do 25 stepeni, pa samo zamislite kakav je to udar na ?ove?iji organizam“, rekao je Mahmutovi?. On dodao da apsolutna, godišnja, amplituta iznosi 74 stepena, od plus 35 do minus 39 stepeni.