Zukorlić: Vlast krši prava Bošnjaka

Bošnjačka kulturna zajednica, čiji je lider Muamer Zukorlić, pozvala je danas vlast u Srbiji da prekine „diskriminaciju“ Bošnjaka i upozorila da nastavak takve
politike predstavlja opasnost za stabilnost Sandžaka.

„Nastavak ovakve politike (diskriminacije Bošnjaka) u suprotnosti je sa proklamovanom evropskom orijentacijom zvaničnog Beograda I predstavlja opasnost po stabilnost ovog prostora“, upozorila je Bošnjačka kulturna zajednica, čiji je lider Muamer Zukorlić i
muftija Islamske zajednice u Srbiji.

U saopštenju je navedeno da će predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice i dalje raditi na izgradnji mira i tolerancije u Sandzaku.

„Predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice već duže vreme ukazuju na razne oblike diskriminacije nad Bošnjacima i bezobzirno kršenje pojedinačnih i kolektivnih prava od strane državnih organa Srbije“, saopštila je ta zajednica.

Kao primer diskriminacije navedeno je to što je na konstitutivnoj sednici Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine usvojen novi poslovnik kojim je propisano da je za konstituisanje tog tela potrebna verifikacija najmanje dve trećine mandata, što je uslov koji nemaju druge nacionalne zajednice.

U saopštenju Bošnjačke kulturne zajednice, koja je osvojila najviše mandata na izborima za Nacionalni savet Bošnjaka, podseća se i da je poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić taj uslov ocenila kao diskriminatorski.

Poverenica za zastitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ocenila je u subotu da je propisivanjem posebnih uslova za konstituisanje Nacionalnog saveta Bošnjaka učinjena diskriminacija.

Poverenica je preporučila Mininistarstvu za ljudska i manjinska prava da do 20. avgusta obezbedi iste uslove za konstituisanje Nacionalnog saveta Bošnjaka koji su važili za savete ostalih manjina.

Bošnjačka kulturna zajednica konstituisala je Nacionalni savet Bošnjaka nakon izbora održanih 6. juna. Ministarstvo za ljudska I manjinska prava saopštilo je nakon toga da Savet nije konstituisan legalno i raspustila to telo.