NOVI PAZAR- Centar za osnovnu  policijsku obuku, koji je nastao kao rezultat saradnje Misije OEBS-a i Vlade Republike Srbije, otvoren je danas u Sremskoj Kamenici. Od ukupno 129 kadeta, me?u kojima su 32 žene i 10 pripadnika etni?kih manjinskih zajednica, uskoro ?e zapo?eti jednogodišnji kurs obuke, pra?en šestomese?nom obukom na terenu. Sa podru?ja opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica primljeno  njih troje, dva Bošnjaka i jedan Srbin. Šef Misije OEBS-a Hans Ola Urstad je prilokom sve?anog otvaranja rekao da ?e ovaj Centar doprineti raskidu sa prošloš?u. “Novi program obuke uvodi reformisan nastavni plan, u skladu sa principima osnovnih ljudskih i manjinskih prava. On ?e pripremiti polaznike da služe javnosti i da odgovore na potrebe svojih zajednica”, rekao je Urstad. Osim njega sve?anosti su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Dragan Jo?i? i norveški ambasadorom Hakonom Blankenborg. Transformacija nekadašnje Srednje škole unutrašnjih poslova u moderni Centar za osnovnu policijsku obuku zapo?eta je 2006.godine. Finansijska podrška za ovaj projekat obezbe?ena je iz sredstava Vlade Kraljevine Norveške i Nacionalnog investicionog plana Vlade Republike Srbije.