Kompanija Kentkart je u saopštenju istakla da je republičkim organima uputila obaveštenje o nameri pokretanja spora protiv Republike Srbije, navodeći da je odbila da prihvati predlog sporazumnog raskida ugovora o javno-privatnom partnerstvu, nakon čega je došlo do “eskalacije neslaganja do razmere sukoba” koji joj je onemogućio da u potpunosti ispunjava svoje ugovorene obaveze.

“Odbijanjem predloženog sporazuma o raskidu ugovora 11 godina pre isteka, i to bez krivice privatnog partnera i bez naknade štete, što je zakonska posledica takvog raskida, privatni partner je odbio i da učestvuje u stvaranju privida prestanka partnerstva”, navedeno je u saopštenju.

Ta turska kompanija je navela da se obraćanjem nadležnim organima Srbije “rešavanje nastale situacije s polja lične promocije nosilaca izvršne funkcije za Grad Beograd premešta na nivo Srbije, kao nosioca zaštite vrednosti proklamovanih postojećim pravnim sistemom”.

“Obraćanje nadležnim organima Republike Srbije, što je po bilateralnom ugovoru obaveza pre pokretanja međunarodne arbitraže, obavezuje investitora i državu da nastoje da nastalu situaciju u dobroj veri reše mirnim putem, te se strani investitor više neće oglašavati”, navedeno je u saopštenju.

Skupština Beograda je pre oko mesec dana usvojila odluku o raskidu ugovora Grada Beograda s kompanijom Kentkart, a gradonačelnik Aleksandar Šapić je tada rekao da zbog toga neće biti plaćeni nikakvi penali.

Šapić je pre nekoliko dana, posle saznanja da turska kompanija ne prihvata raskid ugovora, rekao da interes jedne privatne firme neće biti ispred interesa Grada, i da će uskoro obavestiti javnost kako će da obrani taj interes.

“Par meseci su trajali pregovori, ako misle da su nas prevarili time što su nas očigledno obmanjivali, bojim se da su prevarili sebe jer bismo došli do informacije do koje verovatno nikada ne bismo došli da se nismo ovim ozbiljnije pozabavili. To do čega smo došli mislim da je u interesu Beograđana, ali ne i njih” – Kentkarta, rekao je Šapić i ocenio da Grad nikako neće biti oštećen.