Oni su se na taj način priključili kolegama širom Srbije, a prema odluci Advokatske komore Srbije (AКS).

Prema informaciji našeg radija, Odbor u Novom Pazaru i Tutinu čine 83 advokata, od kojih je 71 iz Novog Pazara, a 12 iz Tutina.

Obustava se odnosi i na tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

Gradjansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda (VКS) usvojilo je 16. septembra dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, kojoj se advokatura protivi.