Dodali su da žele posebno da ukažu na obećanu nepristrasnost i imunost na političke pritiske u radu sudova i javnih tužilaštava.

“Tužioci moraju imati uverenje da postupaju samostalno, u skladu sa zakonom i da njihove karijere i ličnost uživaju punu zaštitu države”, stoji u saopštenju.