Na portalu dnevnievropskiservis.rs Beta će objavljivati vesti i analize o ključnim pitanjima u EU i svetu, ljudskim pravima, medijima i medijskim slobodama.

Teme su i energetika, zelena tranzicija i održivi razvoj.

Korisnici će novosti iz EU i vesti o evrointegracijama moći da prate i preko njuzletera Dnevnog evropskog servisa.