Agencija za halal proizvode i u Sandžaku

NOVI PAZAR- Mešihat Islamske zajednice u Novom Pazaru ubrzano priprema registraciju Agencije za izdavanje sertifikata za halal proizvode. Nosilac aktivnosti na ovom projektu Mešihata u Sandžaku Sead Ša?irovi? rekao je našem radiju da ?e za nekoliko dana biti okon?ana registracija Agencije u Novom Pazaru. “Juna prošle godine je donijeta odluka o osnivanju Agencije. Za sada ona ?eluje u sastavu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali je u toku dobijanje poreskog broja, otvaranje ra?una i ostali tehni?ki detalji za registraciju u Srbiji”, rekao je Ša?irovi?. Islamska zajednica u Beogradu obnovila je prošlog meseca agenciju na ?ijem je ?elu Mustafa Jusufspahi?. Postojanje ovakvih agencija je veoma važno za proizvo?a?e koji žele da robu plasiraju na tržišta islamskih zemalja. Svakom proizvo?a?u hrane koji želi da prodaje na tom tržištu neophodan je halal sertifikat. Da bi potroša?i islamske veroispovesti znali da hrana nije proizvedena uz upotrebu sirovina svinjskog porekla, potrebno je da ima sertifikat, koji obi?no izdaje lokalna muslimanska zajednica. Tržište Halal proizvoda u svetu se procenjuje na oko 500 milijardi dolara, od ?ega se oko 170 milijardi zara?uje samo na hrani. Industrija Srbije, koja je ranije izvozila mnogo hrane na Bliski istok, još pre 35 godina imala je halal sertifikate, koje je, nažalost, izgubila.