“Obaveštavamo vas da su preduzete sve operativne i istražne radnje nadležnih organa. To je pokazalo da je pretnja bombom lažna uzbuna. Aerodrom je otvoren za letove, a svi letovi će biti ostvareni kao i obično”, izjavila je Gara.

Blokada aerodroma je trajala više od sat vremena tokom koje su specijalizovane jedinice policije, vatrogasaca i hitne pomoći preduzele sve neophodne mere i radnje.

I ranije je bilo nekoliko alarma o postavljenoj eksplozivnoj napravi na tom aerodromu, koji su takođe bili lažni.

Poslednji alarm, pre ovog danas, bio je 22. decembra prošle godine.