“Vladajuća većina neće nikada predložiti članove Visokog saveta sudstva koji će dobiti podršku 2/3 parlamenta, jer nikada nećete ni pokušati da razgovarate sa opozicijom kako bismo zajedno došli do najboljih rešenja. Nego ćete dozvoliti predsedniku Narodne skupštine, predsedniku Ustavnog suda, predsedniku Vrhovnog suda, vrhovnom Javnom tužiocu i zaštitniku građana da odluče ko su najpodobniji kandidati za Visoki savet sudstva, a sve ove funkcije vi kontrolišete”, rekao je Albahari.
Dodao je da ne očekuje da će najavljene izmene pravosudnih zakona na osnovu prošlogodišnje promene Ustava izbaciti “politički uticaj i korupciju” iz pravosuđa i da će za par godina ponovo stići zamerke Venecijanske komisije Saveta Evrope, pa će usvajati novi Ustav i zakone.
“Zašto, ako ste za ulazak Srbije u EU, sve reforme neophodne za članstvo sprovodite tako da uvek ima zamerki i dodatnih preporuka koje vi ne ispunite? Proces je trajao od 2018. godine i više puta ste slali predlog sa minimalnim izmenama sve dok niste dobili prelaznu ocenu”, rekao je on.
“Pored Venecijanske komisije potpuno ste ignorisali i sve primedbe Nacionalnog konventa za pristupanje EU na preko 100 strana. Ne želite da prihvatite da imamo najbolje moguće i nezavisno pravosuđe, već samo da ispunite minimalnu normu”, rekao je Albahari i dodao da neće podržati izmene zakona koji su na dnevnom redu.

Među 32 tačke dnevnog reda, najvažniji su predlozi zakona o sudijama, o Visokom savetu sudstva, o javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva, kao i Predlog zakona o uređenju sudova kojima bi trebalo da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Skupštine Srbije.
Poslanici razmatraju i izmene zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, o Ustavnom sudu, o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije i o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, a razmatraju i druga pitanja.