Ona je za Sto plus kazala da to udruženje broji oko 250 aktivnih članova i da se posebno bazira na afirmaciju i problematiku gluvih osoba.

“Gluva lica jesu radno sposobna, porodični ljudi i mnogi od njih imaju čak veoma kvalitetne živote. Međutim, glavni problem, a ja bih rekla i jedini što se tiče života ovih ljudi, jeste jezička barijera. Da ostavimo po strani stigme i predrasude i različita pogrešna razmišljanja ljudi vezana za invalidnu kategoriju, u ovom slučaju gluva lica”, kazala je Alivodić.

Ona ističe da ta ustanova ima dva prevodioca za znakovni jezik koji, pored Novog Pazara, pokrivaju teritorije opština Raška, Tutin i Sjenica, ali da sudskih tumača nema.

“Sudskih tumača, nažalost, nema u Novom Pazaru. Sad pričamo o sudu, jer poseta notaru i sudu su mesta gde samo sudski tumač može da dođe. Mi angažujemo koleginicu iz Kragujevca koja se poziva po službenoj dužnosti. Našao se način da im se pomogne i na taj način. Sporova i termina nema često, ali kada se tako nešto desi onda se poziva sudski tumač iz Kragujevca”, ističe Alivodić.

Dodaje da je usvajanje Zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji podrazumeva da svaka gluva osoba ima pravo na upotrebu tog jezika i usluge tumača, doprineo socijalizaciji gluvih i nagluvih osoba.

“Mnogo je emisija prevedeno na znakovni jezik, mnoge informativne, zabavne i naučne emisije su prevedene i to otvara vrata gluvim osobama za konkretnu socijalizaciju, jer čim su upućeni u sve to što se dešava oko njih i što je trenutno aktuelno, daje im za pravo da komentarišu i da učestvuju u svim tim sferama života o kojima se trenutno priča”, kazala je Alivodić.

Ističe da to udruženje podučava osnove znakovnog jezika.

“Znakovni jezik je jezik koji otvara vrata svuda gluvim licima. Ja bih rekla da  je sve veća zainteresovanost i sve je više polaznika u poslednjih četiri godine koji bi da nauče te osnove znakovnog jezika, jer je on izuzetno težak. Držimo školske časove. Za sada je to uzrast od šestog do osmog razreda osnovne škole”, navela je Alivodić.