„S obzirom na to da su putevi zakrčeni, da su na putevima prema zapadu kontrolni punktovi, jer je uvedeno ratno stanje, a samim tim i obaveza mobilizacije svih punoletnih državljana Ukrajine od 18 do 60 godina, dolazi do zastoja i do stalnih kontrola“, navodi Jovanović.

Ukazao je da su dobili informaciju da će ukrajinske železnice u večernjim satima od 19.50 pa do 22.37 imati vozove koji polaze iz Kijeva u pravcu zapada.

„Ima sedam vozova i njihov kapacitet je negde oko 10.000 ljudi koje mogu da prevezu do kraja dana prema zapadu“, poručio je Jovanović.