Ben David je u intervjuu za Dnevni evropski servis agencije Beta navela da je EU čvrsto posvećena pridružvanju zemalja Zapadnog Balkana Uniji, ali da je za to i dalje potrebno ispuniti kriterijume.

“Postoji jasan put, jasna metodologija. Želimo da vidimo ubrzanje pristupnog procesa koji je zasnovan na reformama, pravičnoj i rigoroznoj uslovljenosti i na principu sopstvenih zasluga”, izjavila je ambasadorka Švedske, koja je 1. januara preuzela predsedavanje Savetu EU.

Ben David je kazala da je geopolitička realnost donela “novi osećaj hitnosti pristupanja EU” i da rat u Ukrajini zahteva jedinstven odgovor.

“Pozdravljamo što su se mnogi naši bliski partneri uskladili sa stavovima EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike, kao što se očekuje od zemalja kandidata za članstvo u EU. Nastavićemo da pozivamo Srbiju da učini isto”, rekla je švedska ambasadorka.

Ban David je istakla da je EU odlučna da nastavi da jača i intenzivira svoje angažovanje na svim nivoima da podrži političku, ekonomsku i društvenu transformaciju Zapadnog Balkana.

“Sada je vreme da se ubrzaju reforme, usaglase politike i preduzmu nove odlučne mere za geostratešku orijentaciju Srbije i celog regiona”, rekla je Ben David.

Ona je navela da evropske integracije mogu biti zahtevan proces i da taj proces zahteva više od uskladjivanja sa evropskim zakonodavstvom i reformisanja institucija.

“Promena dotiče DNK države i društva. Krajnji cilj je da se uspostave zdravo upravljanje i demokratske prakse koje omogućavaju adekvatno i demokratsko obavljanje državnih funkcija kao što su bezbednost, pristup pravdi, zaštita ljudskih prava, pružanje javnih usluga, ekonomski učinak i otvaranje radnih mesta”, rekla je ambasadorka, istakaviši da će reforme same po sebi doprineti boljem kvalitetu života ljudi u Srbiji.

Ben David je podsetila da je EU najveći donator, investitor i trgovinski partner Zapadnog Balkana, kao i da je Srbija jedan od najvećih primalaca EU fondova u svetu, sa 200 miliona evra godišnje.

Dodala je i da je EU najveći donator Srbije u energetskom sektoru, u koji je od 2000. godine uložila više od 830 miliona evra bespovratnih sredstava.

“EU finansira projekte u Srbiji čiji je cilj sigurnost snabdevanja, diverzifikacija energetskih izvora, tržišna liberalizacija i poboljšanje energetske efikasnosti. Krajnji cilj je smanjenje zagadjenja i ublažavanje klimatskih promena”, rekla je Ben David.

Agenda predsedavanja Švedske biće usmerena na zeleniju, bezbedniju i slobodniju Evropu.

Četiri prioriteta biće bezbednost gradjana i jačanje uloge EU u svetu, ubrzanje klimatske tranzicije, jačanje konkurentnosti EU i očuvanje osnovnih evropskih vrednosti i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ambasadorka je kazala da će predsedavanje Švedske “definisati ruski neizazvan i neopravdani rat protiv Ukrajine” koji, kako je istakla, predstavlja ne samo napad na Ukrajinu, nego i na evropske vrednosti, sistem upravljanja i norme medjunarodne saradnje.

“Ishod ovog rata oblikovaće budućnost Evrope”, rekla je Ben David i dodala da će politička, ekonomska, vojna, humanitarna i pravna podrška EU Ukrajini biti centralni fokus švedskog predsedavanja.