Više opreza i tolerancije biće potrebno i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na terminalima graničnih prelaza za putnička vozila nema zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati.