On je u saopštenju naveo da je Srbija sedamdesetih godina prošlog veka imala uređene bujične vodotokove, te da se “integralno uređenje sliva podrazumevalo”, da su građeni objekti za sprečavanje poplava i erozije, a vršena masovna pošumljavanja u slivovima.

Kazao je da je u zadnjih 10 godina aktuelna vlast “sve uništila” i ukazao da “nisu napravili” nove regulacije i akumulacije i da nije bilo pošumljavanja.

Prema njegovim rečima, regulacije reka zarastaju u korov, zasute su nanosom i nemaju tretman ni redovnog održavanja a vlast je divlju gradnju spustila u korito reke.

Kazao je i da su “postojeće regulacije rađene na proračun oticaja koji je u momentu projektovanja vladao u slivnom području”, te naveo da se od tada stanje promenilo, time što se šume seku, urbane zone šire, a sve se asfaltira i betonira.

“Zemljište više nije faktor koji može da prihvati, upije, velike količine vode, te se svaka kiša odrazi kao “poplavni talas”, rekao je on.

Kazao je i da Narodna stranka apeluje na lokalne samouprave da po dobijanju najava o padavinama ljudima podele vreće i obezbede pristup pesku da bi se, kako je dodao, “makar sami zaštitili, kad već na državu ne mogu računati”.