Osnivač ovog instituta Siniša Janković rekao je novinarima da je u anketi učestvovalo 100 ispitanika koji su odgovarali na tri pitanja o razmerama, štetnosti i posledicama korupcije, kao i radu državnih institucija u borbi protiv ove negativne pojave.

„U odgovoru na pitanje da li se država dobro bori protiv korupcije, iznad dve trećine je dalo negativan odgovor, gotovo trećina smatra da je ta borba ista ili adekvatna sada, a deset odsto njih tvrdi da je isto kao pre ili ne zna“, rekao je Janković.

Na pitanje da li je korupcija uvek štetna, ili nekada može da bude korisna, dve trećine Novopazaraca smatra da je štetna, 30 odsto njih smatra da može i da pomogne, a 10 odsto nije znalo odgovor na ovo pitanje.

U anketi su najviše učestvovali mladi i žene.

Institut za istraživanje korupcije „Kareja“ je tokom prethodna tri dana organizovao antikorupcijsku obuku za oko 20 polaznika iz Novog Pazara, kao i konferenciju “Moć ili nemoć antikorupcijskog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije”.

Ovaj multiantikorupcijski događaj “Kareja“ realizuje kroz zagovaračku inicijativu „Sprovođenje antikorupcijskih politika je jedini pravi put Srbije u Evropsku uniju“.

Inicijativa je deo projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ).