Autor analize, urednik informativnog programa radija Sto plus Nikola Kočović kazao je da neverovatno zvuče podaci, zvanično dobijeni od lokalne samouprave, da za sedam godina nije bilo niti jedne žalbe građana na rad službenika, kršenja Kodeksa ponašanja funkcionera i nameštenika ili unutrašnjeg uzbunjivanja.

“Novi Pazar je usvojio sva dokumenta, ali ti antikorupcijski mehanizmi nisu ni testirani, ne znamo kako bi se primenili u praksi kada zvanično nemamo niti jedan primer da se neki građanin žalio na loš rad nekog činovnika, da je funkcioner u sukobu interesa ili da je neko od zaposlenih prekršio Kodeks ponašanja”, rekao je on.

Dodao je da to što takvi slučajevi nisu zabeleženi, ne znači da je Gradska uprava Novog Pazara idealna, već da se nije uradilo dovoljno na promociji antikoruptivnih mehanizama i ohrabrivanja građana, ali i samih zaposlenih da koriste prava koja im ti dokumenti garantuju.

“Svi smo odgovorni, građani, mi mediji, ali najviše Gradska uprava koja je, kada je već usvojila ta akta, morala da građanima na jasan način predstavi kako mogu da ostvare svoja prava. Stiče se utisak da se ta akta donose samo kako bi se ispunile određene zakonske obaveze, a ne kako bi se zapravo i primenjivali u praksi”, zaključio je Kočović.

Hadžić: Nismo mi krivi što se građani ne žale

Šef službe gradonačelnika Novog Pazara Besar Hadžić poručio je da nije krivica Gradske uprave što nije bilo nikakvih pritužbi na njihov rad, te da oni postupaju samo po zahtevima građana.

“Građanima su na raspolaganju svi mehanizmi koji su potrebni za rešavanje njihovih problema. Sve ono što je predviđeno Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima mi smo usvojili, na građanima je da to konzumiraju. Gradska uprava daje svoj maksimum, a uvek može da se radi bolje”, poručio je Hadžić.

Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija rekla je da je istraživanje pokazalo da u lokalnoj samoupravi ima problema, iako je jedna od najtransparentnijih u Srbiji.

“Novi Pazar ima na sajtu objavljena gotovo sva dokumenta koja posmatramo, ali kada malo zagrebemo, kada uđemo u efektivnost i odgovornost, vidimo da ima problema. Rezultati istraživanja pokazuju znake za uzbunu, pre svih Gradskoj upravi, koja bi trebalo i pre ovoga da utvrdi zašto građani nemaju poverenja u nju”, istakla je ona.

Lokalni institucionalni barometar četvrto je istraživanje koalicije “PrEugovor”, koju čine sedam organizacija, kojom se prate merljivi efekti reformi u procesu evropskih integracija Srbije na terenu, sa fokusom na poglavlja 23 i 24.