Odbor je u saopšenju pozvao nadležne organe da doprinesu suzbijanju delovanja koje ugrožava regularnost izbornog procesa.

Nadzorni odbor je zabrinutost zbog postupaka učesnika u izbornom procesu i posebno medijskih sadržaja usmerenih na diskreditaciju izbornih učesnika zasnovanu na političkom ubeđenju ili članstvu u političkoj organizaciji i na narušavanje moralnog integriteta ličnosti izbornih kandidata.