Pored toga, na prezentaciji organizovanoj u sklopu obeležavanja 70 godina postojanja te ustanove kulture, predstavljeni su ostaci i drugih građevina koje su postojale u blizini tog objekta u periodu od 13. do 17. veka.

Tokom trogodišnjih iskopavanja, arheolozi su pronašli nekropole u koje su se pre 17. veka sahranjivali samo sveštenici i plemići, dok je kasnije ukop dozvoljen i običnim građanima.

Najstarija otkrića datiraju iz prve polovine 13. veka, a u pitanju su ognjišta, grnčarija i ostaci kostiju životinja.

Arheolozi su pronašli i presušeno korite Deževske reke, koja je u prošlosti proticala znatno bliže Petrovoj crkvi.

Sledećeg četvrtka, 9. juna, biće predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja Novopazarske tvrđave.