Jedinu, zajedničku, ponudu, vrednu oko 384 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost, dostavili su novopazarski “Ukras” i kompanija “Složna braća Zoran i Nele” iz Nove Varoši, ali ju je tenderska komisija odbila zbog toga što nije “dostavljeno sredstvo obezbeđenja ozbiljnosti ponude”.

Tenderom, procenjene vrednosti 277 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost, je predviđeno asfaltiranje 40 gradskih i prigradskih ulica, njihovih krakova, pristupnih i seoskih puteva različite dužine.

Inače, preduzeće “Novi Pazar put” je u više navrata od lokalne samouprave tražilo izmene konkursne dokumentacije i dodatna objašnjenja, a potom i podnelo zahtev za zaštitu prava kojim je osporilo sadržinu dokumentacije o nabavci.

Republička komisija za zaštitu prava je njihov zahtev prihvatila kao osnovan i naložila lokalnoj samoupravi da im isplati 177.450 dinara.