Gradjani koji se opredele za ovu uslugu na šalteru pošte će saopštiti samo svoje podatke za uplatu i vrstu naknade koju plaćaju, a sistem će automatski za njih napraviti nalog za uplatu.

Plaćaju takse i naknade za usluge MUP-a i dalje će u poštama biti moguće i putem ručno popunjenih uplatnica.