Đerlek, koji je i potpredsednik Narodne skupštine, biće član u Odboru za spoljne poslove i Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

Bačevac će biti deo Odbora za ljudska i manjinska prava i Odbora za zdravlje i porodicu, dok će u Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo biti zamenik člana.

Zukorlić će biti član u Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, dok će u još pet biti zamenik člana.

To su odbori za ustavna pitanja i zakondavstvo, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, za ljudska i manjinska prava, za evropske integracije i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Narodni poslanici Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Selma Kučević i Ahmedin Škrijelj, za sad, nisu deo niti jednog radnog tela Narodne skupštine.