On je kazao da BNV upućuje zahvalnost državama pokretačima, a reči ohrabrenja zagovaračima donošenja rezolucije kojom će bezrezervno biti osuđen genocid u Srebrenici i zabranjeno svako njegovo poricanje.

“BNV očekuje od UN da se pridržavaju stava da se neće priznati teritorijalna osvajanja silom i etničkim čišćenjem. Očekujemo da UN ponište političku dobit koje su tadašnje srpske vojne i paravojne snage ostvarile genocidom u Srebrenici i drugim mestima u BiH. Na prvom mestu ukidanjem svih naziva sa srpskim nacionalnim predznakom i zabranom upotrebe imena osuđenih ratnih zločinaca za davanje naziva institucijama ili teritorijalnim jedinicama”, rekao je Baćićanin.

Komentarišući rezultate poslednjeg konkursa za izbor kandidata za vatrogasce-spasioce, na kojem je u sandžačkim opštinama primljeno troje Bošnjaka i 15 Srba, Baćićanin je rekao da je time “dodatno pogoršana veoma loša i diskriminatorna situacija u službama sa državnim ovlašćenjima”.

On je dodao da BNV godinama ukazuje na diskriminaciju Bošnjaka prilikom zapošljavanja u državnim institucijama i poziva na poštovanje Ustava i zakona, te da očekuje da se konkurs poništi.