U čestitki upućenoj predsedniku Kineske medijske grupe Šen Haisijungu Bah je naveo da mu je veoma drago što je saznao da je olimpijski kanal CMG dobio široku pažnju kineske publike.

Kineska medijska grupa je uspostavila Olimpijski kanal uoči Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine i uložila je mnogo napora da proširi i promoviše olimpijski duh. Veoma mi je drago što sam saznao da CMG planira niz aktivnosti sa Organizacionim komitetom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu i Kineskim olimpijskim komitetom kako bi se stvorila atmosfera za predstojeće Zimske olimpijske igre u Pekingu. Medjunarodni olimpijski komitet zauzima pozitivan stav i aktivno će podržati to, naveo je Bah.