Balkan enerdži postao vlasnik beranskog rudnika uglja

BIJELO POLJE- Celokupna imovina Rudnika mrkog uglja "Ivangrad" u ste?aju iz Berana od danas je u vlasništvu gr?ke kompanije Balkan enerdži. Ste?ajni upravnik Rudnika Dušan Bugarin, podse?aju?i da je kupoprodajni ugovor sa firmom Balkan enerdži, nakon sprovedenog tendera, potpisan po?etkom avgusta, rekao je da je kupac danas uplatio celokupni iznos od 1.510.000 evra. Kupac je kasnio sa uplatom zato što su kasnila usaglašavanja sa Ministarstvom za ekonomski razvoj Crne Gore o produženju prava na koncesije novom vlasniku. Koncesije su najzad odobrene na 20 godina za jamu "Petnjik" iz koje može da se iskopa 3,19 miliona tona uglja. Što se ti?e socijalnog programa, kupac se obavezao da u prvoj fazi, tokom idu?e sedmice, sa evidencije Biroa rada preuzme 37 radnika koji su ranije radili u Rudniku, a u drugoj i tre?oj zaposli još 50 i 100 radnika, rekao je Bugarin. On je još kazao da je Balkan enerdži obavezan ugovorom da u roku od šest meseci obezbedi bankarske garancije na 120 miliona evra za ulaganja u razvoj Rudnika u naredne ?etiri godine i izgradnju termo bloka od 110 megavata.