Predsednik žirija, književnik Enes Halilović, kazao je da je Bandžović ovo priznanje “davno zaslužio”, te da je njegovo životno delo “izvanredno”, a da je on “istoričar velikih podataka, sinteze, analitičar poznat na Balkanu i Evropi”.

“Svako svoje delo pisao je punom krvlju i snagom, davao je sve što je mogao i svako njegovo delo moglo bi se nazvati životnim. Da su njegova dela pisali drugi istoričari, bila bi važna u nauci zato što je svako na neki način, ako ne epohalno, onda krucijalno za istoriju Balkana, našeg naroda, Srbije, Bosne i Hercegovine, Južnih Slovena i ovih prostora”, rekao je Halilović.

Bandžović je poručio da je ova nagrada znak da je dostigao naučnu zrelost, te da ga obavezuje da nastavi da se bavi istraživanjem istorije ovog kraja.

“Drago mi je što, iako u Novom Pazaru ne živim dugo vremena, tu istraživačku vezu nikad nisam kidao. Jedan samo od stalnih saradnika ‘Novopazarskog zbornika’, uvek sam želeo da se bavim istorijom ovog prostora i to ću nastaviti da radim”, rekao je Bandžović.

Safet Bandžović je rođen u Novom Pazaru 1961. godine. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, stručno se usavršavao iz oblasti istorijske demografije na Univerzitetu “Lomonosov” u Moskvi.

Autor je više knjiga (”Muhadžirski pokreti i pribježišta `sultanovih musafira` od 1683. do 1875. godine”, Sandžačke teme; Iseljavanje Bošnjaka u Tursku; Bošnjaci i antifašizam, Kameni svjedok – govori o istorijatu Novopazarske tvrđave), a u naučnim krugovima je poznat kao stručnjak za proučavanje migracije na Balkanu.

Pre njega, nagradu “Ahmed Vali”, koja nosi ime po pesniku koji je živeo u Novom Pazaru u 16. veku, dobili su Halilović, Mehmed Slezović, Muhamed Đerlek Maks, Enver Ujkanović, Sinan Gudžević i Zlatko Paković.