„Vlada i Agencija za robne rezerve nisu tražile pšenicu i kukuruz od Srbije, ali ako Srbija želi da nam da, mi ćemo primiti tu količinu. Onda treba da nam kažu kada i gde će je dostaviti“, rekao je Bekteši Televiziji Sitel, preneloje Ministarstvo ekonomije Severne Makedonije.

U saopštenju toh ministarstva se napominje se da je Vučić rekao da će Srbija Severnoj Makedoniji na njen zahtev ispručiti 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza.

Bekteši je rekao i da se za potrebe privrede kontinuirano uvozi pšenica i kukuruz iz Srbije, ali i da Severna Makdonija ima dovoljne količine u državnim rezervama i kod mlinara.