Cena benzina do danas u 15 sati je 178 dinara, a dizela 209 dinara.
Cene se utvrdjuju svakih sedam dana, petkom u 15 sati.

Cena dizela za poljoprivrednike nije se menjala i litar košta 179 dinara.

Uredba o ograničavanju visine cena naftnih derivata je na snazi do kraja decembra, a odluka o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 juče je produžena za dve nedelje.