„Treba razmotriti pomeranje početka i kraja grejne sezone, saglasno kriznim uslovima“, naveo je u pisanoj izjavi direktor tog preduzeća Rade Basta.
Beogradske elektrane, kako je rekao, rade i radiće sve kako bi bile obezbedjene dovoljne količine energenata za proizvodnju toplotne energije za gradjane i privredu Beograda.

Predlozi za štednju upućeni su, prema njegovim rečima, Gradu Beogradu kako bi dobila saglasnost.

Medju merama štednje je i preporuka da sa velikim potrošačima treba preispitati režim isporuke toplotne energije tako da bude prilagodjen kriterijumu minimalne potrošnje energenata, a treba preispitati i uslove isporuke potrošnje tople vode domaćinstvima.

Uštede mogu, kako je navedeno, da se ostvare pojačanim održavanjem opreme kao i smanjenjem gubitaka toplotne energije i hemijski pripremljene vode, pojačanim inspekcijskim nadzorom distributivne mreže.

Preduzeće predlaže i da se ostvari saradnja sa potrošačima radi informisanja o mogućostima smanjenja potrošnje i gubitaka toplotne energije.

U samom preduzeću, kako je preporučeno, trebalo bi ograničiti potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila i isključiti dekorativnu i drugu nefunkcionalnu rasvetu, zameniti neefikasne svetiljke led svetiljkama, gde je to moguće.

Zaposleni, po preporukama, treba da se obavežu da isključuju osvetljenje, računare i štampače na kraju radnog vremena.