Oko 2,4 miliona ljudi ima pravo da glasa na ponovljenim izborima.

Ustavni sud Berlina proglasio je prvobitno glasanje nevažećim, uz ocenu da delimično ponavljanje ne bi bilo dovoljno “s obzirom na veliki broj i ozbiljnost izbornih nepravilnosti”.

Odluka je usledila nakon žalbi više političkih partija, a sud je odredio da novi izbori budu održani u roku od 90 dana.

Socijaldemokratska gradonačelnica Franciska Gifaj predvodi levu koaliciju, a Kaj Vegner je kandidat demohrišćana koji vode u anketama.

Među problemima građana ističu se odlaganje otvaranja gradskog aerodroma, teško zakazivanje termina za dozvole za venčanje ili podnošenja zahteva za pasoš.

Građani Berlina su zainteresovani i za obnovu školskih zgrada i probleme u obrazovanju budući da su učenici berlinskih škola na nacionalnom nivou loše rangirani kada su u pitanju čitanje, matematika i drugi predmeti.