NOVI PAZAR- Bibiloteka “Dositej Obradovi?” iz Novog Pazara dobila je donaciju od Evropske unije i Vlade Švajcarske u vrednosti od 900.000 dinara. Donacijom je finansirana nabavka 16 kompjutera, dva klima ure?aja i ostale opreme.Ova oprema ?e ?lanovima biblioteke omogu?iti koriš?enje baze podataka mreže biblioteka zemalja bivše Jugoslavije i poha?anje kurseva rada na ra?unaru i stranih jezika.  Menadzer PRO projekta Grem Tindal je ocenio da je ova donacija omogu?ila biblioteci da prakti?no bude deo Evropske Unije. “Ova donacija je, pre svega, zna?ajna za dalji razvoj ovog kraja, ali i za budu?nost mladih ljudi”, rekao je Tindal. Direktor Fuad Ba?i?anin, ponovio je konstataciju, da biblioteka u Novom Pazaru od danas postaje deo mreže biblioteka u Evropi. “Slika biblioteke, kao dobro organizovane kulturne institucuje, predstavlja odraz naroda koji živi na ovim prostorima”, rekao je Ba?i?anin. Donacija biblioteci jedan je od devet projekata koji se u okviru PRO projekta realizuju u Novom Pazaru. Ukupna vrednost premašuje 600.000 evra, pri ?emu su Evropska unija i Vlada Švajcarske obezbedile oko 450.000 evra, a opština Novi Pazar 150.000 evra.