BIJELO POLJE– Doktora Rajka Stevovi?a (77) na severu Crne Gore poznaju kao dugogodišnjeg na?elnika Ginekološko akušerskog odeljenja bjelopoljske Opšte bolnice, dok je na širim prostorima poznat kao humanista i kulturni zanesenjak.
Za ?etiri decenije Rajkovog rada u Bijelom Polju, gde je došao da bi odužio stipendiju pomo?u koje je završio medicinu u Sarajevu, pomogao je pri stotinama poro?aja. Mnogim ženama je, svojom upornoš?u, povratio nadu da ?e postati majke. Pre pet i po decenija poceo da radi u Crvenom krstu Crne Gore, kada se kao u?enik nikši?ke Gimnazije uklju?io u rad humanitarne organizacije. "Dolazak u Nikši? bio je prvi susret de?aka iz durmitorskog kraja sa urbanom sredinom. Nisam imao novca da priuštim sebi neku zabavu ili barem odlazak u bioskop, pa sam se uklju?io u rad podmlatka tamošnjeg Crvenog krsta," kaže Stevovi?. Priznanja koja je dobio u nikši?kom Crvenom krstu pomogla su mu da rad nastavi u istoimenoj sarajevskoj organizaciji, gde se obreo na studijama medicine. Dve godine po dolasku u Sarajevo on i njegova izabranica Radmila dobili su k?er. "Istog dana po ro?enju bebe, našu radost poja?ao je predstavnik CK Sarajeva koji nam je uru?io bogat paket opreme za bebu koju bi smo, ina?e, od stipendija teško nabavili." Pregalaštvo u radu nikši?kog, sarajevskog i bjelopoljskog CK donelo je doktoru Rajku priznanja Zlatni znak Crvenog krsta Crne Gore i Jugoslavije, Srebrni znak CK Bosne i Hercegovine i nekoliko ordena me?u kojima je Orden rada sa zlatnim i srebrnim vencem. On je 50 puta dobrovoljno dao krv, a u aprilu 1990. godine kao lekar ginekološkog odeljenja na kojem je radio, zbog tesnaca u vremenu i teško?e u nabavci krvi retke grupe, dao je svoju da bi bolesnici spasio život. Doktor Rajko je stigao da tokom mladih godina u?estvuje na devet radnih akcija širom bivše Jugoslavije i sa njih donese 11 udarni?kih priznanja, kao i da se u slobodnom vremenu bavi planinarenjem i izradom Vilerovih goblena koje je, uglavnom, poklanjao prijateljima. Rajkovo ?lanstvo u Kulturno-umetni?kom društvu "Tekstilac" u Bijelom Polju, od 1964. a od pre 10 godina i rukovo?enje njime, u?inili su da ono uspešno nastupi i u mnogim gradovima Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, i u nekim po srednjoj Evropi. Doktor Rajko je ve? deceniju penzioner, i nikada tokom svoje karijere nije imao želju da otvori privatnu ordinaciju jer je, kaže, veran Hipokratovoj zakletvi, ali i amanetu svoje majke.