On je za Sto plus rekao da je toksičan efekat koji sada vidimo trenutan, ali da će izlivanje ove supstance u budućnosti imati i hroničan, odnosno, dugoročan efekat.

“Prvo što se nađe na udaru je obično beskičmenjačka fauna, ali naravno i ribe i vodozemci. S obzirom da je u takvim ekosistemima sve povezano i međusobno uslovljeno, ne postoji način da se negativni efekat posledično ne odrazi na sve članove rečnog ekosistema”, izjavio je Mirčić.

Mirčić je rekao je da je šteta na nivou Raške ogromna i da će izlivanje mazuta imati uticaje na ostale reke kojima je ona pritoka, što se već vidi u pomoru ribe u Ibru.

“Kada govorimo o akutnom toksičnom efektu on je već prošao, neke životinje su uginule, poremetio se kvantitativni odnos i narušen je dodatno, ionako već prilično devastirani ekosistem. Hronični efekat će tek nastati i to je nemoguće izbeći, ostaviće traga što god mi uradili”, ocenio je Mirčić.

Dodao je da se voda iz reke Raške ne bi trebala koristiti za zalivanje povrća u baštama i da konzumiranje takvih namirnica može izazvati niz negativnih posledica u organizmu ljudi, koje uključuju nagomilavanje teških metala, mutacija na molekularnom nivou, a potom i razvoj karcinoma.

“Naš problem je puno veći od trenutnog sa mazutom u reci. Nisam video da je iko od relevantnih subjekata ikada izašao sa bilo kakvim rešenjem za brojne ekološke probleme. Naprotiv, nas se uporno anestezira sa obesmišljavanjem alarmantnih brojki o zagađenosti životne sredine i tako dodatno usporava u rešavanju problema kao da će se ignorisanjem oni rešiti sami od sebe”, zaključio je Mirčić.

Podsećamo da se u reku Rašku u poslednjih nekoliko dana izlivao mazut iz “Gradske toplane”.