Ona je u emisiji Zeleni minuti rekla da izlivanjem kanalizacije u rečene tokove dolazi do povećanja različitih organskih materija koji remete ravnotežu čitavog ekosistema.

“Kanalizcija koja se iz okolnih naselja sliva u reku Rašku je glavni problem jer tada dolazi do pojave patogenih mikroorganizama koji su opasni i štetni po zdravlje ljudi. Takođe, otpadne vode iz mesara i fabrika tekstila sadrže supstance koje utiču na promenu mikroflore, čime se remeti lanac ishrane”, kaže Dudić.

Dodaje da pored postrojenja za preradu otpadnih voda koje je neophodno gradu, postoje i drugi načini da se reši problem zagađenih reka.

“Ugradnja filtera i prečišćivača na cevima koje sprovode otpadne vode, zakonska regulacija koja podrazumeva uvođenje određenih kazni, kao i radikalno i kompletno čišćenje postojećeg zagađenja samo su neka od rešenja koja se mogu primeniti u ovom slučaju”, rekla je Dudić.

Ona smatra da je izostanak ekološke svesti građana jedan od velikih problema u zajednici i da tome tome treba posvetiti posebnu pažnju.