Biološkinja Monika Dudić pojasnila je za Sto plus da su fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja voda koje je sprovela Gradska uprava Novog Pazara pokazala da je čistoća uzorkovane vode u direktnoj vezi sa lokacijom.

„Reke Deževska, Ljuska, Jošanica, Trnavica i Raška u blizini izvora spadaju u drugu klasu, kod hotela Vrbak voda reke Raške je treće kategorije, dok na izlasku iz grada kod Tušimskog mosta prelazi u petu, najlošiju klasu kvaliteta, kojoj pripadaju i Jošanica i Trnavica“, rekla je Dudić.

Dodaje da mikrobiološka ispitivanja pokazuju prisustvo koliformnih bakterija i povećanog broja ešerihije koli, kao posledica izlivanja kanalizacije.

„Po tom kriterijumu, Raška i Jošanica kod Kruševačkog mosta spadaju u treću klasu, četvrtoj klasi pripadaju Deževska, Ljuska i Raška, kod Tušimskog mosta, dok Trnavica, Jošanica kod ušća u Rašku i Raška kod hotela Vrbak spadaju u petu najlošiju klasu“, rekla je Dudić.

Ona dodaje da je ovakva uzorkovanja poželjno raditi minimum dva puta godišnje, kao i da u izveštaju nije navedeno prisustvo velike količine krupnog otpada u rekama, pretežno plastike.

Analiza površinskih voda u Novom Pazaru rađena je tokom novembra prošle godine na deset lokacija u gradu i okolini.