Na ideju da se u Raški izvrši ovaj postupak, poznat kao bioremedijacija, došla je Berina Šabanagić,polaznica obuke u Gradskoj upravi Novog Pazara koja se realizuje u sklopu programa Misije OEBS-a.

“Bioremedijacija je proces u kojem se koriste mikroorganizmi i njihovi enzimi kako bi narušenu životnu sredinu vratili u prvobitno stanje bez štetnih posledica, uz absorbciju teških metala i štetnih materija”, kazala je Šabanagić, master biolog.

Rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove Hidajet Plojović kazao je da će se bioremedijacijom poboljšati trenutna fizičko-hemijska svojstva vode u Raški i da je ovo projekat od kojeg će koristi imati šira društvena zajednica.

Bioremedijacija je proces u kome se koriste mikroorganizmi ili njihovi enzimi za vraćanje narušene životne sredine u originalno stanje, a ono što je posebno interesantno kod ovakvog načina prečišćavanja jeste potpuna degradacija ili transformacija opasnih organskih zagađivača u bezopasne proizvode.