BIRODI je u saopštenju naveo da je od Agencije za sprečavanje korupcije dobio obaveštenje da Vučić, tokom obraćanja novinarima nakon njegovog obilaska novonabavljenih sredstava naoružanja na aerodromu “Pukovnik pilot Milenko Pavlović”, 23. novembra 2023. godine, nije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

U obrazloženju svoje odluke, Agencija za sprečavanje korupcije je navela da je “obraćanje predsednika Republike izvršeno na konferenciji za medije koja je održana nakon završetka javnog događaja”.

“Ovakvim tumačenjem Agencija za sprečavanje korupcije je u pravnu praksu uvela tumačenje da konferencije za medije javnih funkcionera, a predsednik Srbije to jeste po članu 2 Zakona o sprečavanju korupcije, nisu javni događaji, čime je otvorena mogućnost da javni funkcioneri posle javnih događaja koriste svoje javne funkcije za promociju svoje stranka, odnosno kritikovanje oponenata”, ocenio je BIRODI.

U saopštenju se ističe i da su novinari tokom konferencije “predsednika Vučića pri postavljanju pitanje oslovljavali sa predsedniče, a ne članom SNS-a ili građaninom”.

“Ovakvom tumačenje Agencije za sprečavanje korupcije je suprotno preporukama posmatračke misije Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koja je ukazala na potrebu razdvajanja javnih i partijskih funkcija u izbornoj kampanji”, navodi se u saopštenju.