BIRODI je u saopštenju naveo da predsednik Srbije uz pismeno obrazloženje, može izglasani zakon da vrati na ponovno odlučivanje Skupštini Srbije ako smatra da nije ispunjen najmanje jedan od četri uslova.

Medju uslovima su da “izglasani zakon nije saglasan sa Ustavom Srbije, ili da je u suprotnosti s potvrdjenim medjunarodnim ugovorima, ili opšteprihvaćenim pravilima medjunarodnog prava”.

Takodje, “da pri donošenju izglasanog zakona nije poštovana procedura koja je propisana za njegovo donošenje, ili da izglasani zakon ne uredjuje neku oblast na odgovarajući način”.

BIRODI je naveo da je to predvidjeno po Zakonu o predsedniku Republike (član 19), koji se oslanja na članove 112 i 113 Ustava Srbije.

“U medijskim izjavama predsednik Republike pominje samo ustavnost kao uslov za (ne)potpisivanje, iako stručna javnost pored kršenja Ustava ukazuje da nije ispoštovana procedura pri donošenju Zakona, odnosno da njegov sadržaj ne uredjuje oblast eksproprijacije na odgovarajući način”, naveo je BIRODI.

//