BIRODI u saopštenju navodi da je to učinio pozivajući se na Ustav Srbije, Zakon o elektronskim medijma, Zakon o javnim medijimskim servisima, na Statut RTS-a, i na Kodeksa novinara Srbije, a koji “svi garantuju pravo gradjanima na istinito, potpuno, objektivno i blagovreneo informisanje”.

Dodaje se da je RTS-u dostavljena i Analiza integriteta izbornog procesa koja je dostavljena GRECO i “Proizvodnja rejtinga Aleksadra Vučića nesankcionisanim kršenjem zakona”.

“Navedeni dokumenti Vam mogu biti od koristi kako bi kreirali pitanja koja će Vam pomoći da realizujete prava koja su napred navedena, odnosno kao novinar ispoštujete obaveze koje su definisane kodesom Vaše profesije”, navodi se u pismu BIRODI-ja RTS-u.