Oni su ocenili i da je zabrinjavajuće po integritet novog direktora te Agencije to što je “pristao da bude izabran” u procesu gde su članove Komisije za izbor direktora činili javni funkcioneri – sudija i javni tužilac, i čime je proces “izgubio na integritetu”.

Dodali su da je konkurs i pre toga bio netransparentan, kao i da Komisija za izbor direktora nije imala akt o svom radu i odlučivanju, uključujući evaluaciju kandidata.

BIRODI je naveo i da je međunarodnom Džakarta deklaracijom propisano da rukovodioci u antikorupcijskim telima moraju imati apolitički stav, biti nepristrasni i neutralni, odnosno pokazati integritet i kompetentnost.

“Pre šest godina, 2017. godine pri izboru bivšeg direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Dragana Sikimića, a čiji je zamenik bio Dejan Damjanović, ukazali smo na kršenje principa koje propisuje Džakarta deklaracija. Vreme je pokazalo da smo bili upravu, jer je Srbija u mandatu bivšeg direktora imala pad na Transparency International listi”, stoji u saopštenju.

U međuvremenu je, prema njihovim rečima, uticaj zakonodavne vlasti na izbor i rad direktora i zamenika direktora Agencije za sprečavanje korupcije povećan, odnosno legalizovan tako što je članom 11 Zakona o sprečavanju korupcije predviđeno da direktora biraju poslanici koje on kao direktor Agencije treba da nadzire i eventualno sankcioniše.

“Pozivamo novoizabranog direktora Agencije za sprečavanje korupcije da iznađe način kako će da prevenira i reguliše svoj sukob interesa spram poslanika”, naveli su iz BIRODI-ja.

Poslanici skupštine Srbije izabrali su danas pravnika Dejana Damnjanovića za direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

On Agenciji radi od osnivanja, prvo kao savetnik u Odeljenju za registre, a zatim kao načelnik Odeljenja za registre, a od 2012. godine u Agenciji za sprečavanje korupcije obavljao je dužnost šefa Kancelarije direktora.