“Ovaj zahtev je pre svega motivisan potrebom da posrednička misija Evropskog parlamenta svoje delovanje obavi na način da očuva svoj integritet i poverenje gradjana Srbije u vrednosti Evropske unije kao unije država demokratije i integriteta”, navodi se u saopštenju BIRODI.

Ta organizacija je istakla da se nada da izostavljanje BIRODI-a sa tog spiska nema veza sa analizom preporuka zaključaka iz medjustranačkog dijaloga u kojoj su ukazali na rešenja koja su suprotna zakonima i urušavaju integriteta izbornog procesa.

“Rezultati analize su plod analize rizika integriteta izbornog procesa, odnosno analize nadležnosti, pre svega Regulatornog tela za elektronske medije čije zakononom predvidjene nadležnosti preuzelo telo u koje su imenovani članovi na predlog političkih partija koje su učesniće izbora stvara zakonski i etički sukob interesa na način definisan u članu 6 Ustava Srbije”, dodaje se.