U saopštenju BIRODI se navodi da je REM “jedino telo nadležno da se stara o primeni Zakona o elektronskim medijima, odnosno da prati i sankcioniše nezakonito postupanje pružalaca medijskih usluga, tj. da svojim upustvom reguliše postupanje pružalaca medijskih usluga tokom izbornog procesa”. 

“Organizovanjem ili pomaganjem da se organizuju sastanci predstavnika političkih partija i predstavnika pružalaca medijskih usluga, a kako bi se regulisalo postupanje emitera tokom izborne kampanje, urušava se integritet REM-a”, ocenio je BIRODI.

Dodaje se da je takva praksa “suprotna preporuci broj 7 Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u kojoj se naglašava potreba proaktivnog postupanja REM-a”.

“Umesto toga imamo situaciju da autokratski model vladanja pokušava da se reformiše partokratskim na štetu vladavine prava i integriteta institucija, koji su definisani Ustavom i zakonom”, stoji u saopštenju BIRODI.